ویژه اساتید

89

راهنمای آموزش سامانه نوید:

پروفایل                                                                      داشبورد

جزئیات درس                                                              کپی درس

نمرات                                                                       معرفی درس

لاگ فعالیت دانشجو                                                   محتوا و منابع

مخزن                                                                        ایجاد تکلیف

مشاهده پاسخ های نکالیف                                         خود آزمونها

ایجاد آزمون                                                               نتایج و تصحیح آزمونها

گفتگوها                                                                    کلاسها

پیامها                                                                       گزارشها

بازی پردازی                                                               جلسات

نگارش فرمول

برای ورود به سامانه نوید اینجا را کلیک کنید.