News RSS Feed fa-IR ١٤٠٣/٣/٢٩ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به سایت مرکز آموزش های مجازی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی عرض تسلیت به مناسبت شهادت رئیس جمهور محترم و هیات همراه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/102007/عرض تسلیت به مناسبت شهادت رئیس جمهور محترم و هیات همراه ١٤٠٣/٢/٣١ برگزاری کارگاه بازآموزی ویژه اساتید - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/102191/برگزاری کارگاه بازآموزی ویژه اساتید - دانشکده دندانپزشکی ١٤٠٣/٢/٢٩ برگزاری کارگاه بازآموزی ویژه اساتید - دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/102190/برگزاری کارگاه بازآموزی ویژه اساتید - دانشکده پرستاری و پیراپزشکی ١٤٠٣/٢/٢٦ برگزاری کارگاه بازآموزی ویژه اساتید - دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/102189/برگزاری کارگاه بازآموزی ویژه اساتید - دانشکده بهداشت ١٤٠٣/٢/٢٥ برگزاری کارگاه جراحی دندان عقل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/101786/برگزاری کارگاه جراحی دندان عقل ١٤٠٣/٢/٢٤ برگزاری کارگاه بازآموزی ویژه اساتید - دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/102188/برگزاری کارگاه بازآموزی ویژه اساتید - دانشکده پزشکی ١٤٠٣/٢/٢٤ برگزاری آزمونهای پایانترم نیمسال اول 1402-1403 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/98804/برگزاری آزمونهای پایانترم نیمسال اول 1402-1403 ١٤٠٢/١٠/٢٣ اولین فراخوان دانشگاهی تولید محتوای آموزشی الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/98425/اولین فراخوان دانشگاهی تولید محتوای آموزشی الکترونیکی ١٤٠٢/١٠/١٨ کارگاه آموزش و رفع اشکال سامانه حضور و غیاب در مرکز آموزش مجازی و آزمون الکترونیک دانشگاه برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/98037/کارگاه آموزش و رفع اشکال سامانه حضور و غیاب در مرکز آموزش مجازی و آزمون الکترونیک دانشگاه برگزار شد. ١٤٠٢/١٠/٤ کارگاه آموزش و رفع اشکال سامانه حضور و غیاب در مرکز آموزش مجازی و آزمون الکترونیک دانشگاه برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/98036/کارگاه آموزش و رفع اشکال سامانه حضور و غیاب در مرکز آموزش مجازی و آزمون الکترونیک دانشگاه برگزار شد. ١٤٠٢/١٠/٤ سامانه آموزشی یادگیری نوید راه اندازی شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/96993/سامانه آموزشی یادگیری نوید راه اندازی شد. ١٤٠٢/٨/٢٨ بازدید کارکنان دانشگاه هرات افغانستان از مرکز آموزش مجازی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/96884/بازدید کارکنان دانشگاه هرات افغانستان از مرکز آموزش مجازی دانشگاه ١٤٠٢/٨/٢٤ برگزاری کارگاه به کارگیری هوش مصنوعی در بیماری های زنان با همکاری دانشگاه هوشمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/96544/برگزاری کارگاه به کارگیری هوش مصنوعی در بیماری های زنان با همکاری دانشگاه هوشمند ١٤٠٢/٨/١٣ حضور گروه ارزیابی اعتبارسنجی موسسه‌ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مرکز آموزش مجازی و آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/96042/حضور گروه ارزیابی اعتبارسنجی موسسه‌ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مرکز آموزش مجازی و آزمون الکترونیک ١٤٠٢/٧/٢٦ اولین دوره آزمون صلاحیت دندانپزشکی مهر ۱۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/95502/اولین دوره آزمون صلاحیت دندانپزشکی مهر ۱۴۰۲ ١٤٠٢/٧/١٠ آزمون ماندگاری اطلاعات بهورزان شش ماهه اول دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/95389/آزمون ماندگاری اطلاعات بهورزان شش ماهه اول ١٤٠٢/٧/٨ اتمام آزمون‌های دانشگاه هوشمند تابستان ۱۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/95272/اتمام آزمون‌های دانشگاه هوشمند تابستان ۱۴۰۲ ١٤٠٢/٧/٤ آزمون پایانترم تابستان ۱۴۰۲ دانشگاه هوشمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/95034/آزمون پایانترم تابستان ۱۴۰۲ دانشگاه هوشمند ١٤٠٢/٦/٢٧ آزمون علوم پایه 2 شهریور ۱۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/94314/آزمون علوم پایه 2 شهریور ۱۴۰۲ ١٤٠٢/٦/٤ آزمون صلاحیت ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/94312/آزمون صلاحیت ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ ١٤٠٢/٦/٤ آزمون آسکی ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/94309/آزمون آسکی ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲ ١٤٠٢/٦/٤ گزارشات لحظه‌ای آزمون‌های الکترونیک پایانترم نیمسال دوم 1401 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/92322/گزارشات لحظه‌ای آزمون‌های الکترونیک پایانترم نیمسال دوم 1401 ١٤٠٢/٣/٢٩ برگزاری امتحانات پایانترم نیمسال دوم ۱۴۰۱ در مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/92319/برگزاری امتحانات پایانترم نیمسال دوم ۱۴۰۱ در مرکز آزمون الکترونیک ١٤٠٢/٣/٢٩ آزمون الکترونیک دانشجویان گروه رزیدنت در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/90384/آزمون الکترونیک دانشجویان گروه رزیدنت در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ ١٤٠٢/٢/٦ آغاز آزمون‌های الکترونیک مسابقات قرآن و عترت (۱۴۰۱/۱۲/۰۲) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/88683/آغاز آزمون‌های الکترونیک مسابقات قرآن و عترت (۱۴۰۱/۱۲/۰۲) ١٤٠١/١٢/٢ آزمون آسکی بیمارستان‌های امام علی (ع) و امام حسن (ع) دی ماه ۱۴۰۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/87579/آزمون آسکی بیمارستان‌های امام علی (ع) و امام حسن (ع) دی ماه ۱۴۰۱ ١٤٠١/١٠/١٨ برگزاری آزمون‌های پایانترم نیمسال اول ۱۴۰۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/87576/برگزاری آزمون‌های پایانترم نیمسال اول ۱۴۰۱ ١٤٠١/١٠/١٨ برگزاری کارگاه سما لایو برای دانشکده ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/86892/برگزاری کارگاه سما لایو برای دانشکده ها ١٤٠١/٩/٢٦ آزمون جامع توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/86352/آزمون جامع توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شد ١٤٠١/٩/١٠ اولین جلسه کمیته امنیت آزمون های الکترونیک در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402 برگزار گردید. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/86091/اولین جلسه کمیته امنیت آزمون های الکترونیک در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402 برگزار گردید. ١٤٠١/٩/٥ برگزاری آزمون جامع توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/85869/برگزاری آزمون جامع توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٤٠١/٨/٢٨ برگزاری 67 امین دوره آزمونهای mhle در مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/85315/برگزاری 67 امین دوره آزمونهای mhle در مرکز آزمون الکترونیک ١٤٠١/٨/٧ برگزاری کارگاه بازآموزی سامانه آزمون فرادید در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/85313/برگزاری کارگاه بازآموزی سامانه آزمون فرادید در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402 ١٤٠١/٨/٤ آزمون صلاحيت حرفه‌ای رشته‌های پرستاری، اتاق عمل و هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/85171/آزمون صلاحيت حرفه‌ای رشته‌های پرستاری، اتاق عمل و هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شد ١٤٠١/٧/٢٨ آزمون صلاحيت حرفه‌ای رشته‌های پرستاری، اتاق عمل و هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/85169/آزمون صلاحيت حرفه‌ای رشته‌های پرستاری، اتاق عمل و هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شد ١٤٠١/٧/٢٨ بازدید نمایندگان قطب از محل برگزاری آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری، اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/85168/بازدید نمایندگان قطب از محل برگزاری آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری، اتاق عمل و هوشبری ١٤٠١/٧/٢٧ برگزاری کنگره بین المللی هوش مصنوعی در علوم پزشکی در دی ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/84834/برگزاری کنگره بین المللی هوش مصنوعی در علوم پزشکی در دی ماه ١٤٠١/٧/١٠ آزمون‌های پیش کارورزی و علوم پایه در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/84203/آزمون‌های پیش کارورزی و علوم پایه در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شد ١٤٠١/٦/٣ برگزاری آزمون های ترم تابستان دانشگاه هوشمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/84125/برگزاری آزمون های ترم تابستان دانشگاه هوشمند ١٤٠١/٥/٣٠ آزمون بزرگ جامع توجیهی بدو خدمت با حضور 168 نفر از کارکنان جدیدالاستخدام دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی همزمان با 33 دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/83367/آزمون بزرگ جامع توجیهی بدو خدمت با حضور 168 نفر از کارکنان جدیدالاستخدام دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی همزمان با 33 دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار شد. ١٤٠١/٤/١٨ برگزاری آزمون دکتری تخصصی (ph.D) و دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/83085/برگزاری آزمون دکتری تخصصی (ph.D) و دکتری پژوهشی ١٤٠١/٣/٢٨ آغاز فصل امتحانات دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/82908/آغاز فصل امتحانات دانشگاه ١٤٠١/٣/٢٨ برگزاری وبینار بین المللی خوشایند سازی زایمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/82721/برگزاری وبینار بین المللی خوشایند سازی زایمان ١٤٠١/٣/٢١ کارگاه آموزش سامانه آزمون فرادید ویژه کارشناسان آزمون الکترونیک برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/82420/کارگاه آموزش سامانه آزمون فرادید ویژه کارشناسان آزمون الکترونیک برگزار شد. ١٤٠١/٣/٨ برگزاری آزمون آسکی کارورزان گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/82140/برگزاری آزمون آسکی کارورزان گروه اطفال ١٤٠١/٢/٣١ برگزاری جلسه ارتباط با صنعت دانشگاه و دانشگاه دولتی بجنورد و بازدید از مرکز آزمون و آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/82053/برگزاری جلسه ارتباط با صنعت دانشگاه و دانشگاه دولتی بجنورد و بازدید از مرکز آزمون و آموزش مجازی ١٤٠١/٢/٢٨ برگزاری کنگره اعصاب کودکان - رامسر در محل مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/81783/برگزاری کنگره اعصاب کودکان - رامسر در محل مرکز آموزش مجازی ١٤٠١/٢/٢٠ 1399 - 1400 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/73324/1399 - 1400 ١٤٠١/٢/١٨ برگزاری آزمون توجیهی بدو خدمت با هدف ارتقای دانش و مهارت کارکنان تازه استخدام دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/80375/برگزاری آزمون توجیهی بدو خدمت با هدف ارتقای دانش و مهارت کارکنان تازه استخدام دانشگاه ١٤٠٠/١٢/٢١ ضبط تصویر در استودیو توسط روابط عمومی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/80232/ضبط تصویر در استودیو توسط روابط عمومی دانشگاه ١٤٠٠/١٢/١٥ آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی 12 اسفندماه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/80204/آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی 12 اسفندماه برگزار شد ١٤٠٠/١٢/١٤ برگزاری شصت و پنجمین دوره از آزمون زبان انگلیسی عمومی ( MHLE ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/79803/برگزاری شصت و پنجمین دوره از آزمون زبان انگلیسی عمومی ( MHLE ) ١٤٠٠/١١/١٦ برگزاری آزمون های پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی به صورت حضوری و الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/79332/برگزاری آزمون های پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی به صورت حضوری و الکترونیکی ١٤٠٠/١٠/١٨ راهنمای آموزشی آزمون های الکترونیکی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 در سامانه فرادید دانشگاه و دستورالعمل ورود دانشجویان به سالن آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/79163/راهنمای آموزشی آزمون های الکترونیکی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 در سامانه فرادید دانشگاه و دستورالعمل ورود دانشجویان به سالن آزمون الکترونیک ١٤٠٠/١٠/١٢ برگزاری آزمون آسکی گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/79133/برگزاری آزمون آسکی گروه اطفال ١٤٠٠/١٠/٨ بازآموزی سامانه ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/78325/بازآموزی سامانه ها ١٤٠٠/٩/٧ بازدید سرزده معاون آموزشی دانشگاه از مرکز آزمون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/78326/بازدید سرزده معاون آموزشی دانشگاه از مرکز آزمون ١٤٠٠/٩/٧ برگزاری آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/77170/برگزاری آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی استان ١٤٠٠/٧/١٢ برگزاری جلسه سوم دوره آشنایی با طراحی و روانسنجی ابزار در تحقیقات علوم پزشکی به صورت وبیناری از مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/76614/برگزاری جلسه سوم دوره آشنایی با طراحی و روانسنجی ابزار در تحقیقات علوم پزشکی به صورت وبیناری از مرکز آموزش مجازی ١٤٠٠/٦/٢٣ آزمون های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیش کارورزی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/76612/آزمون های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیش کارورزی برگزار شد ١٤٠٠/٦/٢١ برگزاری جلسه دوم دوره آشنایی با طراحی و روانسنجی ابزار در تحقیقات علوم پزشکی به صورت وبیناری از مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/76556/برگزاری جلسه دوم دوره آشنایی با طراحی و روانسنجی ابزار در تحقیقات علوم پزشکی به صورت وبیناری از مرکز آموزش مجازی ١٤٠٠/٦/١٥ برگزاری آزمون های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیش کارورزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/76590/برگزاری آزمون های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیش کارورزی ١٤٠٠/٦/١٣ برگزاری جلسه اول دوره آشنایی با طراحی و روانسنجی ابزار در تحقیقات علوم پزشکی به صورت وبیناری از مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/76432/برگزاری جلسه اول دوره آشنایی با طراحی و روانسنجی ابزار در تحقیقات علوم پزشکی به صورت وبیناری از مرکز آموزش مجازی ١٤٠٠/٦/٨ برگزاری آزمون آسکی اینترن اطفال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/76346/برگزاری آزمون آسکی اینترن اطفال ١٤٠٠/٦/١ برگزاری 62امین دوره آزمون زبان MHLE دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/76085/برگزاری 62امین دوره آزمون زبان MHLE ١٤٠٠/٥/١٦ مرحله دوم آزمون ICU ویژه پرستاران و پزشکان در مرکز آزمون دانشگاه برگزار گردید. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/75738/مرحله دوم آزمون ICU ویژه پرستاران و پزشکان در مرکز آزمون دانشگاه برگزار گردید. ١٤٠٠/٤/٢٦ ژورنال کلاب در سالن مرکز آزمون دانشگاه برگزار گردید. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/75704/ژورنال کلاب در سالن مرکز آزمون دانشگاه برگزار گردید. ١٤٠٠/٤/١٥ برگزاری ژورنال کلاب در سالن مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/75703/برگزاری ژورنال کلاب در سالن مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه ١٤٠٠/٤/١٢ برای نخستین بار آزمون PHD در بجنورد برگزار می شود. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/75590/برای نخستین بار آزمون PHD در بجنورد برگزار می شود. ١٤٠٠/٤/٥ برگزاری آزمون میان دوره پیش کارورزی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/75246/برگزاری آزمون میان دوره پیش کارورزی دانشجویان پزشکی ١٤٠٠/٣/٢٢ برگزاری 61امین دوره آزمون زبان mhle وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/75244/برگزاری 61امین دوره آزمون زبان mhle وزارت بهداشت ١٤٠٠/٣/٢٢ برگزاری مصاحبه تخصصی ویژه رشته شغلی کارشناس تحلیل گر سیستم در مرکز الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/75235/برگزاری مصاحبه تخصصی ویژه رشته شغلی کارشناس تحلیل گر سیستم در مرکز الکترونیک ١٤٠٠/٣/٢٢ برگزاری آزمون المپیاد دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/75157/برگزاری آزمون المپیاد دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی ١٤٠٠/٣/١٧ آزمون ICU ویژه پرستاران و پزشکان برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/75156/آزمون ICU ویژه پرستاران و پزشکان برگزار شد. ١٤٠٠/٣/٨ برگزاری آزمون ICU ویژه پرستاران و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/74993/برگزاری آزمون ICU ویژه پرستاران و پزشکان ١٤٠٠/٣/٥ برگزاری آزمون آسکی گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/75155/برگزاری آزمون آسکی گروه اطفال ١٤٠٠/٣/١ برگزاری کارگاه آشنایی با سامانه آزمون فرادید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/74060/برگزاری کارگاه آشنایی با سامانه آزمون فرادید ١٤٠٠/١/٢٤ برنامه های ضبط شده در استودیو صدا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/73347/برنامه های ضبط شده در استودیو صدا ١٣٩٩/١٢/٢٥ برگزاری آزمون پیش کارورزی و علوم پایه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/73420/برگزاری آزمون پیش کارورزی و علوم پایه دانشجویان پزشکی ١٣٩٩/١٢/١٦ برنامه های ضبط شده در استودیو تصویر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/73346/برنامه های ضبط شده در استودیو تصویر ١٣٩٩/١٢/١١