News RSS Feed fa-IR ١٤٠٠/١١/٨ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به سایت مرکز آموزش های مجازی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی برگزاری آزمون های پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی به صورت حضوری و الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/79332/برگزاری آزمون های پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی به صورت حضوری و الکترونیکی ١٤٠٠/١٠/١٨ راهنمای آموزشی آزمون های الکترونیکی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 در سامانه فرادید دانشگاه و دستورالعمل ورود دانشجویان به سالن آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/79163/راهنمای آموزشی آزمون های الکترونیکی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 در سامانه فرادید دانشگاه و دستورالعمل ورود دانشجویان به سالن آزمون الکترونیک ١٤٠٠/١٠/١٢ برگزاری آزمون آسکی گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/79133/برگزاری آزمون آسکی گروه اطفال ١٤٠٠/١٠/٨ بازآموزی سامانه ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/78325/بازآموزی سامانه ها ١٤٠٠/٩/٧ بازدید سرزده معاون آموزشی دانشگاه از مرکز آزمون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/78326/بازدید سرزده معاون آموزشی دانشگاه از مرکز آزمون ١٤٠٠/٩/٧ برگزاری آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/77170/برگزاری آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی استان ١٤٠٠/٧/١٢ برگزاری جلسه سوم دوره آشنایی با طراحی و روانسنجی ابزار در تحقیقات علوم پزشکی به صورت وبیناری از مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/76614/برگزاری جلسه سوم دوره آشنایی با طراحی و روانسنجی ابزار در تحقیقات علوم پزشکی به صورت وبیناری از مرکز آموزش مجازی ١٤٠٠/٦/٢٣ آزمون های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیش کارورزی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/76612/آزمون های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیش کارورزی برگزار شد ١٤٠٠/٦/٢١ برگزاری جلسه دوم دوره آشنایی با طراحی و روانسنجی ابزار در تحقیقات علوم پزشکی به صورت وبیناری از مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/76556/برگزاری جلسه دوم دوره آشنایی با طراحی و روانسنجی ابزار در تحقیقات علوم پزشکی به صورت وبیناری از مرکز آموزش مجازی ١٤٠٠/٦/١٥ برگزاری آزمون های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیش کارورزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/76590/برگزاری آزمون های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیش کارورزی ١٤٠٠/٦/١٣ برگزاری جلسه اول دوره آشنایی با طراحی و روانسنجی ابزار در تحقیقات علوم پزشکی به صورت وبیناری از مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/76432/برگزاری جلسه اول دوره آشنایی با طراحی و روانسنجی ابزار در تحقیقات علوم پزشکی به صورت وبیناری از مرکز آموزش مجازی ١٤٠٠/٦/٨ برگزاری آزمون آسکی اینترن اطفال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/76346/برگزاری آزمون آسکی اینترن اطفال ١٤٠٠/٦/١ برگزاری 62امین دوره آزمون زبان MHLE دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/76085/برگزاری 62امین دوره آزمون زبان MHLE ١٤٠٠/٥/١٦ مرحله دوم آزمون ICU ویژه پرستاران و پزشکان در مرکز آزمون دانشگاه برگزار گردید. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/75738/مرحله دوم آزمون ICU ویژه پرستاران و پزشکان در مرکز آزمون دانشگاه برگزار گردید. ١٤٠٠/٤/٢٦ ژورنال کلاب در سالن مرکز آزمون دانشگاه برگزار گردید. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/75704/ژورنال کلاب در سالن مرکز آزمون دانشگاه برگزار گردید. ١٤٠٠/٤/١٥ برگزاری ژورنال کلاب در سالن مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/75703/برگزاری ژورنال کلاب در سالن مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه ١٤٠٠/٤/١٢ برای نخستین بار آزمون PHD در بجنورد برگزار می شود. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/75590/برای نخستین بار آزمون PHD در بجنورد برگزار می شود. ١٤٠٠/٤/٥ برگزاری آزمون میان دوره پیش کارورزی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/75246/برگزاری آزمون میان دوره پیش کارورزی دانشجویان پزشکی ١٤٠٠/٣/٢٢ برگزاری 61امین دوره آزمون زبان mhle وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/75244/برگزاری 61امین دوره آزمون زبان mhle وزارت بهداشت ١٤٠٠/٣/٢٢ برگزاری مصاحبه تخصصی ویژه رشته شغلی کارشناس تحلیل گر سیستم در مرکز الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/75235/برگزاری مصاحبه تخصصی ویژه رشته شغلی کارشناس تحلیل گر سیستم در مرکز الکترونیک ١٤٠٠/٣/٢٢ برگزاری آزمون المپیاد دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/75157/برگزاری آزمون المپیاد دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی ١٤٠٠/٣/١٧ آزمون ICU ویژه پرستاران و پزشکان برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/75156/آزمون ICU ویژه پرستاران و پزشکان برگزار شد. ١٤٠٠/٣/٨ برگزاری آزمون ICU ویژه پرستاران و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/74993/برگزاری آزمون ICU ویژه پرستاران و پزشکان ١٤٠٠/٣/٥ برگزاری آزمون آسکی گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/75155/برگزاری آزمون آسکی گروه اطفال ١٤٠٠/٣/١ برگزاری کارگاه آشنایی با سامانه آزمون فرادید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/74060/برگزاری کارگاه آشنایی با سامانه آزمون فرادید ١٤٠٠/١/٢٤ برنامه های ضبط شده در استودیو صدا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/73347/برنامه های ضبط شده در استودیو صدا ١٣٩٩/١٢/٢٥ برگزاری آزمون پیش کارورزی و علوم پایه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/73420/برگزاری آزمون پیش کارورزی و علوم پایه دانشجویان پزشکی ١٣٩٩/١٢/١٦ برنامه های ضبط شده در استودیو تصویر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/73346/برنامه های ضبط شده در استودیو تصویر ١٣٩٩/١٢/١١ لیست آزمون های برگزار شده در سالن آزمون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/73324/لیست آزمون های برگزار شده در سالن آزمون ١٣٩٩/١٢/١٠ تشکیل کارگروه آموزش به روز رسانی سامانه آزمون مجازی مودل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/73354/تشکیل کارگروه آموزش به روز رسانی سامانه آزمون مجازی مودل ١٣٩٩/١٢/٢ ضبط مراسم جشن 22 بهمن به صورت مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/73349/ضبط مراسم جشن 22 بهمن به صورت مجازی ١٣٩٩/١١/٢١ ضبط موسیقی کنگره شرق کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/73350/ضبط موسیقی کنگره شرق کشور ١٣٩٩/١١/١٩ برگزاری 60 امین دوره آزمون زبان انگلیسی MHLE وزارت بهداشت در مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/72648/برگزاری 60 امین دوره آزمون زبان انگلیسی MHLE وزارت بهداشت در مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه ١٣٩٩/١١/١٨ برگزاری دومین دوره آزمون کشوری زبان انگلیسی ( MHLE) در خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/72649/برگزاری دومین دوره آزمون کشوری زبان انگلیسی ( MHLE) در خراسان شمالی ١٣٩٩/١١/٨ آزمون های نیمسال 991 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/72322/آزمون های نیمسال 991 ١٣٩٩/١١/٥ برگزاری 59امین آزمون کشوری زبان انگلیسی در مرکز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/71579/برگزاری 59امین آزمون کشوری زبان انگلیسی در مرکز ١٣٩٩/٩/٢٩ برگزاری کارگاه مجازی اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/71300/برگزاری کارگاه مجازی اخلاق حرفه ای ١٣٩٩/٩/١٥ بازدید معاون دانشجویی فرهنگی از مرکز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/71301/بازدید معاون دانشجویی فرهنگی از مرکز ١٣٩٩/٩/٨ معرفی مرکز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/70976/معرفی مرکز ١٣٩٩/٨/٢٨ برگزاری کارگاه آموزش سامانه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/70953/برگزاری کارگاه آموزش سامانه های آموزشی ١٣٩٩/٨/٢٧ برگزاری وبینار ژورنال کلاب مجازی آقای دکتر اوغازیان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/70904/برگزاری وبینار ژورنال کلاب مجازی آقای دکتر اوغازیان ١٣٩٩/٨/٢٦ برگزاری سمینار دانشجویان در مرکز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/69344/برگزاری سمینار دانشجویان در مرکز خبر3 ١٣٩٩/٨/١٨ بازدید نماینده محترم سازمان سنجش پزشکی وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/70898/بازدید نماینده محترم سازمان سنجش پزشکی وزارت بهداشت ١٣٩٩/٧/٢٦ معرفی مرکز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/69872/معرفی مرکز ١٣٩٩/٧/٨ بازدید آموزش و پرورش از استودیوی مرکز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/69345/بازدید آموزش و پرورش از استودیوی مرکز بازدید از مرکز آزمون ١٣٩٩/٧/٦ معرفی مرکز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/69520/معرفی مرکز ١٣٩٩/٦/٢٥ وب سایت مرکز آموزش مجازی راه اندازی شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/69342/وب سایت مرکز آموزش مجازی راه اندازی شد وب سایت مرکز آموزش مجازی راه اندازی شد ١٣٩٩/٦/١٦ دستورالعمل های بهداشتی COVID-19 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/69356/دستورالعمل های بهداشتی COVID-19 علائم و توصیه ها ١٣٩٩/٦/١٦ مرکز آموزش مجازی و آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/69355/مرکز آموزش مجازی و آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٩/٦/١٦ افتتاح مرکز آموزش مجازی و آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://vec.nkums.ac.ir/Content/69343/افتتاح مرکز آموزش مجازی و آزمون الکترونیک ١٣٩٩/٦/٤