استودیو تصویر

790

با توجه به محدودیت امکانات، نیروی انسانی و نکات خاص فنی، لازم است اساتید محترمی که قصد تدریس غیرحضوری آفلاین و ضبط محتوا در استودیو تصویر دارند، تاریخ ضبط مورد نظر خود را حداقل 72 ساعت قبل رزرو نمایند. 

به منظور پیگیری درخواست قبلی وارد بخش پیگیری درخواست شوید و اگر قصد رزرو استدیو تصویر را دارید فرم زیر را تکمیل نمایید.

 


از مجموع 1 رأی