آزمون الکترونیک

664
 

اساتید محترمی که قصد برگزاری آزمون الکترونیک دارند،  حداقل 72 ساعت قبل از موعد آزمون تاریخ  مورد نظر خود را رزرو نمایند.  

به منظور پیگیری درخواست قبلی وارد بخش پیگیری درخواست شوید و اگر قصد رزرو سالن آزمون الکترونیک را دارید فرم زیر را تکمیل نمایید.

 

 

 


از مجموع 1 رأی