نرم افزارهای تولید محتوا

1059

 

این نرم افزارها به شما کمک می کند بخشی از محتوای درسی که در جلسات کلاس با تعطیلی دانشگاه مواجه شده را به صورت محتوای الکترونیکی آفلاین تهیه و برروی سامانه یادگیری الکترونیکی (سامانه نوید) بارگذاری نمایید.

 Articulate Storyline

نرم افزار تولید محتوای آموزشی الکترونیکی اسکورم

iSpring Suite

نرم افزار تولید محتوای آموزشی الکترونیکی به صورت اسکورم و فیلم

TechSmith Camtasia Studio

نرم افزار تولید محتوای آموزشی الکترونیکی به صورت اسکورم و فیلم

TechSmith SnagIt

نرم افزار تصویر برداری از دسکتاپ

HandBrake

نرم افزار مبدل فایل ویدئویی و کاهش حجم فیلم

Articulate Studio

نرم افزار تولید محتوای آموزشی الکترونیکی اسکورم
از مجموع 6 رأی