اولین دوره آزمون صلاحیت دندانپزشکی با حضور ۲۱ نفر از واجدین شرایط در محل مرکز آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ برگزار گردید.