آزمون‌های پایانترم دانشگاه هوشمند در مرکز آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ تا ۱۴۰۲/۷/۳ برگزار گردید.