آزمون پایانترم تابستان ۱۴۰۲ دانشگاه هوشمند

113 ٧:٢٣ ق.ظ

آزمون پایانترم تابستان ۱۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی هوشمند

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ الی ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ در مرکز آزمون برگزار میگردد.