ضبط مراسم جشن 22 بهمن به صورت مجازی

427 ٢:٠ ق.ظ

 

در ساعت 13 تا 14 روز 21 بهمن ماه، مراسم جشن 22 بهمن با حضور آقای آرش ضرغامی مجری شبکه اترک به درخواست معاونت دانشجویی فرهنگی به صورت مجازی ضبط شد. 


از مجموع 1 رأی