برگزاری کارگاه جراحی دندان عقل

11 ٨:٠ ق.ظ

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مجازی دانشگاه، کارگاه با موضوع جراحی دندان عقل با تدریس سرکار خانم دکتر نفیسه قدیری مقدم متخصص جراحی دهان و فک و صورت و عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برای اساتید و دانشجویان دانشگاه غالب افغانستان توسط مرکز آموزش مجازی و الکترونیک دانشگاه در تاریخ 23/02/1403 ساعت 9 الی 11 به وقت ایران به صورت وبیناری برگزار گردید.

دکتر فرزانه رشیدی مدیر مرکز آموزش مجازی عنوان کردند که این کارگاه مورد استقبال اساتید و دانشجویان دانشگاه غالب افغانستان قرارگرفت و خواستار برگزاری کارگاه های دیگری شدند.

همچنین دکتر رشیدی عنوان کردند پیش از این، کارگاه های دیگری با موضوع عفونت های شایع، مدیریت فایل دندان شکسته و ... برای اساتید و دانشجویان دانشگاه غالب و انستیتو علوم صحی کاردان شرق افغانستان برگزار شده است.