آزمون های پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی به صورت حضوری و الکترونیکی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی؛ مدیر مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه با اعلام این خبر گفت: آزمون های پایان ترم نیمسال اول 1401 – 1400 به صورت الکترونیک در مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه از هجدهم دی ماه 1400 آغاز شد.
مهندس فرشید خواجه پور در ادامه افزود: در این نیمسال آزمونهای دانشکده دندانپزشکی به صورت 100 درصد الکترونیک، پزشکی 50 درصد الکترونیک، بهداشت 50 درصد الکترونیک، پرستاری 90 درصد الکترونیکی در محل مرکز آزمون دانشگاه در حال برگزاری است و برای ورودی قدیم تا 7 بهمن ماه ادامه خواهد داشت و آزمون ورودی های جدید در تاریخ 23 بهمن الی 12 اسفند ماه برگزار می شود.