بازآموزی سامانه ها

40 ١٢:٠ ب.ظ

کارگاه بازآموزی سامانه های آموزش مجازی نوید و آزمون فرادید در دو روز ( 2ام و 7ام آذرماه 1400) ویژه کارشناسان آموزش دانشکده و بیمارستان ها در محل سالن مرکز آزمون دانشگاه برگزار گردید.