معاون آموزشی این دانشگاه با اعلام این خبر گفت: آزمون پیش کارورزی روز پنج شنبه ۱۸ شهریورماه ساعت ۸:۳۰ و آزمون علوم پایه پزشکی در همان روز ساعت ۱۴ برگزار شد.

دکتر محمدرضا صفدری ادامه داد: آزمون علوم پایه دندانپزشکی نیز در روز جمعه ۱۹ شهریورماه ساعت ۱۴ برگزار شد.
وی تعداد داوطلبین شرکت کننده در آزمون های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیش کارورزی را ۷۹ داوطلب اعلام کرد و گفت: ۴۹ داوطلب در آزمون علوم پایه پزشکی، ۱۹ داوطلب در آزمون علوم پایه دندانپزشکی و ۱۱ داوطلب در آزمون پیش کارورزی شرکت داشتند.
وی در پایان محل برگزاری آزمون را، ساختمان شماره ۲ معاونت آموزشی و مرکز آزمون الکترونیک عنوان کرد.