ضبط مراسم جشن 22 بهمن به صورت مجازی

119 ٢:٠ ق.ظ

 

در ساعت 13 تا 14 روز 21 بهمن ماه، مراسم جشن 22 بهمن با حضور آقای آرش ضرغامی مجری شبکه اترک به درخواست معاونت دانشجویی فرهنگی به صورت مجازی ضبط شد.